Esta web usa cookies

RESUMEN NORMATIVA

NORMAS ACTIVIDADES

 • Se ruega guarden sus efectos personales y objetos valiosos en las taquillas. Prohibido llevar los efectos personales a las salas.
 • Es obligatorio llevar en todo momento prendas y calzados limpios para el uso exclusivo de las salas.
 • No está permitido ni bebidas alcohólicas, ni comida, así como tampoco fumar.
 • Aquella persona que se apunte a una actividad hará frente al pago íntegro de
  la misma.
 • El participante de la actividad podrá darse de baja durante la 1º semana del curso, pasado este plazo no se devolverá el importe abonado, excepto en causa de baja por causas medicas justificadas que el importe se compensará en futuros pagos.
 • Los participantes no entrarán en la sala hasta que llegue el monitor.
 • La sesión no finaliza hasta que no se haya realizado la vuelta a la calma y los estiramientos.
 • La empresa no se hace responsable de las posibles lesiones, heridos, robos o pérdidas producidas.

NORMAS GIMNASIO VIP

 • Depositar la tarjeta y llave de taquilla en el tarjetero.
 • Obligatorio recoger el material una vez utilizado.
 • Obligatorio limpiar el material y la maquina con papel después de su utilización.
 • Acceso exclusivo al gimnasio vip con tarjeta. La tarjeta es personal e intransferible.
 • El horario de cierre del gimnasio vip es ½ hora antes del cierre de la instalación.
 • Prohibida la entrada a menores de 16 años.
 • Es obligatorio llevar en todo momento prendas y calzados limpios para el uso exclusivo de la sala vip y una toalla.
 • Se ruega guarden sus efectos personales y objetos valiosos en las taquillas. Prohibido llevar los efectos personales a las salas.
 • Siempre se deberán atender las indicaciones del monitor.

OTRAS NORMAS INSTALACIÓN

 • Las cuotas se pagarán por anticipado en efectivo, tarjeta o mediante recibo bancario.
 • La dirección podrá rescindir la condición de abonado si no cumple la normativa vigente.
 • La empresa gestora se reserva el derecho de cerrar 15 días al año.
 • La inscripción es individual para cada abonado, no se puede ceder ni transferir y su importe no es reembolsable.
 • El acceso a la instalación se realizará siempre por medio de la tarjeta de abonado, dicha tarjeta es personal e intransferible.
 • Ni la propiedad, ni la empresa gestora ni su personal serán responsables de ninguna pérdida, daño, robo o lesiones.
 • Por motivos de seguridad, se ruega a los guarden sus efectos personales y objetos valiosos en las taquillas.
 • Tanto el Ayto. como la empresa gestora tienen prioridad a la hora de realizar reservas.
 • No está permitido ni bebidas alcohólicas ni comida, así como tampoco fumar.
 • En caso de pérdida, extravío o deterioro por negligencia de la tarjeta, se devengará un importe de 6,40 €.
 • Los abonados de la instalación podrán cancelar su pertenencia voluntaria a la misma mediante notificación en recepción con al menos 5 días de antelación, mediante cumplimentación del correspondiente impreso de baja. Todas las cuotas deberan estar pagadas en el momento de la
  cancelación.

NORMAS PISCINA

 • Prohibido entrar al recinto de la piscina vestido o con calzado de calle.
 • Siempre se deberán atender las indicaciones del socorrista.
 • Piscina relax prohibida entrada a menores de 16 años.
 • Sauna húmeda y baño turco prohibida entrada a menores de 18 años.
 • Los menores de 6 años deben estar siempre acompañados en el agua.
 • Prohibido menores de 10 años solos en el recinto de la piscina.
 • Es de obligatorio cumplimiento el uso de chanclas, gorro y bañador.
 • Es de obligatorio cumplimiento ducharse antes de entrar en el agua.
 • Prohibido entrar con balones, colchonetas, pelotas…
 • En la piscina de competición el nado siempre deberá realizarse por la calle de
  la derecha.

NORMAS VELÓDROMO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS

 • Las reservas de pistas deberán efectuarse con 1 semana de antelación.
 • Para acceder a las pistas o velódromo obligatorio utilizar el túnel de acceso.
 • Cuando se utilice la pista de patinaje o de correr siempre se deberá ir al contra de los ciclistas y mantener distancia de seguridad.
 • Sábados a la tarde no se podrá utilizar el velódromo.
 • Obligatorio uso de casco.
 • Prohibido llevar elementos que puedan caerse de la bici como botellines, infladores, etc…

 

LABURPEN ARAUDIA

JARDUEREN GAINEKO ARAUAK

 • Norberaren gauzak eta objektu baliotsuak armairuan gordetzea eskatzen da. Debekatua norberaren gauzak geletara eramatea.
 • Derrigorrezkoa da denbora guztian jantzi eta oinetako garbiak eramatea geletan soilik erabiltzeko.
 • Debekatua daude edari alkoholdunak eta janaria, ezin da erre.
 • Jarduera batean izena ematen duen pertsonak osorik ordainduko du.
 • Jarduera bateko partaideak baja har dezake ikasturtearen 1. astean, epe hau gainditzen denean ez da dirurik itzuliko, salbu arrazoi medikuek horrela egiaztatuko balute. Kasu horretan ondorengo ordainketetan konpentsatuko da.
 • Parte hartzaileak ez dira gelan sartuko monitorea heldu arte.
 • Saioa ez da bukatzen barealdia eta luzamenduak egin arte.
 • Enpresa ez da arduratuko balizko hondamen, lapurreta edo galeren kasuetan.

VIP GIMNASIOKO ARAUAK

 • Txartela eta armairuko giltza txarteldegian utzi.
 • Materiala erabili ondoren, bildu.
 • Materiala eta makina erabili ondoren, paperez garbitu.
 • VIP gimnasioan sartzen ahal da instalazioa itxi baino ordu ½ bat lehenagora arte.
 • 16 urtetik behekoek debekatua dute sarrera.
 • VIP gelan egoteko denbora guztian jantzi eta oinetako garbiak erabili behar dira.
 • Arren, norberaren gauzak eta gauza baliotsuak armairuetan gorde. Debekatua aipatutako gauzak geletara eramatea.
 • Irakaslearen azalpenei jaramon egin.

INSTALAZIOKO BESTE ARAU BATZUK

 • Kuotak aldez aurretik ordainduko dira, eskudirutan, tartela edo bankuko ordainagiriaren bidez.
 • Zuzendaritzak abonatua deuseztatu dezake, indarrean dagoen araudia betetzen ez badu.
 • Kudeatzaileak urtean 15 egun ixteko eskubidea du.
 • Inskripzioa norberarena da, ezin da inori eman ez utzi, eta zenbatekoa ezin da itzuli.
 • Instalazioetan txartelarekin sartu behar da, txartela pertsonal eta besterenezina da.
 • Jabetza, enpresa kudeatzailea eta insatlazioko langileak ez dira arduratuko galeraz, hondamenaz, lapurretaz edo kalteaz.
 • Segurtasunagatik, norberaren gauzak eta objektu baliotsuak armairuetan gorde.
 • Udalak zein enpresa kudeatzaileak lehentasuna dute erreserbak egiteko unean.
 • Debekatua daude edari alkoholdunak eta janaria, ezin da erre.
 • Txartela hondatu edo galdu egiten bada, 6,40 euro ordaindu beharko da.
 • Instalazioko abonatuek ezeztatu dezakete borondatez bertako kide izatea; harrera-lekuan jakinarazpen idatzia eman behar dute 5 egun lehenago dagokion baja-eskabidearen bitartez. Kuota guztiak ordainduta egongo dira ezeztatze momentuan.

IGERILEKUKO ARAUAK

 • Debekatua igerileku barrutian sartzea jantzita edo kaleko oinetakoekin.
 • Soroslearen argibideei jarraitu behar zaie.
 • 16 urtetik behekoak ezin dira lasaitasun-igerilekuan sartu.
 • 18 urtetik behekoak ezin dira sauna hezean eta bainu turkiarrean sartu.
 • 6 urtetik behekoek heldu batekin egon behar dute uretan.
 • 10 urtetik behekoak ezin dira bakarrik egon igerileku barrutian.
 • Nahitaez uretan sartu baino lehen dutxatik pasa behar da.
 • Debekatua baloiekin, koltxonetekin, pilotekin sartzea uretan.
 • Lehiaketa-igerilekuan eskuineko kaletik igeri egin behar da.

BELODROMO ETA KIROL ANITZEKO PISTAKO ARAUAK

 • Pistak astebete lehenako erreserbatu behar dira.
 • Sartu pistetara edo belodromora sarbide tuneletik.
 • Irristaketa edo lasterketa pista erabiltzen direnean txirrindularien kontrako norabidean joan eta segurtasun distantziak mantendu.
 • Larunbata arratsaldean ezin da belodromoa erabili.
 • Kaskoa derrigorrezkoa da.
 • Txirrindulatik eror daitezkeen elementuak debekatuak daude: botilatxoak, puzgailuak.
Todas las Zonas disponen de Normativas más específicas, las cuales podrán ser modificadas en cualquier momento.